SSR-slider-2

Những lưu ý khi sử dụng Incoterms mà bạn cần biết

Thông thường, khi học, tìm hiểu và áp dụng Incoterms, mọi người thường mắc phải một sai lầm. Đó là chỉ chú ý các điều kiện chính mà không quan tâm đến các lưu ý khi sử dụng Incoterms. Điều này dẫn đến việc sai sót khi làm hợp đồng như không chỉ định phiên bản Incoterms trong hợp đồng. Vì thế, các lưu ý khi sử dụng Incoterms trong hợp đồng rất quan trọng. Dưới đây là 6 lưu ý khi áp dụng Incoterms mà bạn cần biết.

Incoterms không phải là luật 

Incoterms là bộ các quy tắc của thương mại quốc tế, nhưng những quy tắc này không có tính chất bắt buộc. Các bên không phải tuân thủ theo Incoterms nếu không lựa chọn sử dụng Incoterms trong hợp đồng.

Incoterms chỉ ràng buộc, giữa nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên khi hai bên bán và bên mua đồng ý cùng nhau sử dụng bộ quy tắc trong Incoterms và được quy định trong hợp đồng.

Ngoài ra, Incoterms chỉ quy định và giải thích cho những vấn đề liên quan đến việc giao hàng. Ví dụ: Ai có nghĩa vụ trong việc thuê vận tải, mua bảo hiểm, thống nhất thời gian giao hàng, chi phí, v,v.

Đối với các vấn đề về lưu kho, lưu bãi, giá cả, phương thức thanh toán… thì lệ thuộc vào điều khoản hợp đồng giữa các bên, incoterms không quy định và ràng buộc vấn đề này.

Tìm hiểu thêm các phiên bản Incoterms tại đây.

Tính hiệu lực của các phiên bản Incoterms trước

Incoterms 2020 là phiên bản chính thức mới nhất, trước đó có 08 phiên bản khác lần lượt được ban hành vào năm 1936, 1953 (được sửa đổi vào năm 1967 và 1976), 1980, 1990, 2000, và 2010.

what are incoterms

Quá trình hình thành Bộ quy tắc Incoterms (Nguồn)

Các phiên bản Incoterms ra đời sau không phủ nhận tính hiệu lực của phiên bản trước đó. Vì vậy, khi sử dụng phải ghi rõ áp dụng Incoterms phiên bản nào để có thể đối chiếu và xác định trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của các bên.

Nếu hợp đồng không đề cập đến phiên bản Incoterms được áp dụng có thể gây ra rắc rối trong quá trình đối chiếu, xác minh hiệu lực của các điều khoản được quy định trong hợp đồng.

Dẫn chiếu quy tắc Incoterms chính xác

Như đã đề cập, Incoterms có rất nhiều phiên bản và tính hiệu lực đều không bị phủ nhận. Vì vậy, khi áp dụng quy tắc Incoterms phiên bản nào vào hợp đồng, cần phải ghi rõ trong hợp đồng theo quy tắc sau:
[Điều kiện Incoterms + Địa điểm chỉ định + Phiên bản Incoterms]
Ví dụ: “CIF, Hai Phong, Vietnam Incoterms 2020

incoterms 2020 risk transfer

Thời điểm chuyển giao rủi ro hàng hóa trong Incoterms 2020

Incoterms chỉ xác định thời điểm chuyển giao rủi ro hàng hóa

Khi áp dụng, các bên cần biết rằng Incoterms chỉ xác định thời điểm chuyển giao rủi ro hàng hóa từ người mua đến người bán, Incoterms không xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa, hậu quả của việc vi phạm hợp đồng.

Những vấn đề này thường được quy định trong các điều khoản khác của hợp đồng hoặc trong luật điều chỉnh hợp đồng.

Về giá trị pháp lý

Giá trị pháp lý của hợp đồng ngoài Incoterms ra còn phụ thuộc vào luật của quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương của các bên.

Luật địa phương được áp dụng có thể làm mất hiệu lực bất cứ nội dung nào của hợp đồng, kể cả điều kiện Incoterms đã được lựa chọn trước đó. Vì vậy, các bên cần nghiên cứu và phải tuân thủ luật địa phương trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán.

Về phạm vi sử dụng

Tùy thuộc vào việc hàng hóa được chuyên chở bằng phương tiện nào (đường không, đường biển, đường bộ, v.v), loại hình nào (hàng rời, container, sà lan, v.v) sẽ có những nhóm điều kiện tương ứng và được các bên chọn áp dụng.

Có thể nói rằng, bộ quy tắc Incoterms ra đời đã thực sự đem lại hiệu quả tích cực cho các hoạt động thương mại quốc tế. Nó cung cấp cho bên mua và bên bán những tập quán quốc tế, quy tắc có thể tham khảo và áp dụng một cách thống nhất khi thương thảo và thực hiện hợp đồng.

Tuy nhiên, việc hiểu rõ Incoterms và các lưu ý khi sử dụng là việc vô cùng cần thiết, để không ảnh hưởng đến quá trình đàm phán và thực hiện giao dịch thương mại quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

showroom